Focus pe educație,  proiecte SRF

Plus valoare pentru copiii noștri

Pornind de la motto-ul:  „Prima idee pe care un copil trebuie să o dobândească este diferența dintre bine și rău.”(Maria Montessori), Școala Gimnazială Româno-Finlandeză în parteneriat cu Asociația ANAIS, pe durata anului școlar 2018-2019, va derula un proiect de informare pentru elevii școlii, denumit „Plus valoare pentru copiii noștri”.

Din dorința de a trece dincolo de curricula școlară și de a transmite elevilor și alte informații care îi pregătesc pentru viitor,  am transformat orele de dirigenție de la clasele a VII-a și a VIII-a în întâlniri cu diverși specialiști, parteneri ai Asociației ANAIS, care într-un limbaj adecvat vârstei și înțelegerii copiilor au supus atenției acestora mai multe teme de discuție.

Până la acest moment, la orele de dirigenție, elevii au primit vizita:

  • Reprezentanților Direcției Generale a Poliției Municipiului București – Serviciul Prevenire a Criminalității care le-au vorbit copiilor despre: instituții de drept penal (contravenția, infracțiunea și răspunderea penală a minorilor) dar și despre traficul de droguriși regimul sancționator.
  • Datorită interesului manifestat de elevi cu privire la consumul de droguri a venit la o discuție cu aceștia Iosif, din partea Asociației Teen Challenge, fost consumator de droguri care a împărtășit copiilor toată experiența sa, subliniind faptul că: „Eu sunt un caz fericit”. „Eu am reușit”. „Nu toți reușec, mulți mor după ce ani de zile au fost sclavii drogurilor”. 

După ce elevii s-au arătat interesați de temele abordate și au ridicat problema  dependenței de calculator, de telefon, de jocuri pe calculator, cei doi parteneri ai proiectului au decis ca în luna decembrie, la ora de dirigenție, să fie invitat un psihotrapeut al Asociației ANAIS care le va vorbi despre acesta temă în condițiile în care, în anul 2018, dependența de jocuri video a fost inclusă în mod oficial pe lista afecţiunilor mintale de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în aceeași categorie cu dependența de cocaină și cu dependența de jocuri de noroc.

Pentru că la Școala Româno-Finlandeză elevii sunt preocupați de educația civică, participând în număr mare la olimpiadă și pentru că în anii precedenți aceștia s-au confruntat cu subiecte legate de tema refugiaților, tot în luna decembrie, o ora de dirigenție a fost moderată de un reprezentant al UNHCR România care le-a prezentat copiilor problematica persoanelor solicitante de azil sau a celor cu statut de refugiat.

Întrucât scopul principal al Asociației ANAIS  îl constituie protecția femeilor și copiilor victime ale violenței domestice, un avocat al Asociației le va prezenta elevilor tipurile de violență și instrumentele de protecție împotriva violenței domestice, conform legislației în vigoare, precum și serviciile de care pot beneficia victimele.

Tot prin intermediul unui avocat al Asociației, elevii vor fi familiarizați cu prevederi legale privind protecția și drepturile copiilor, tipurile de acte ce pot fi încheiate de minori sau modul în care pot formula o petiție.

De menționat este faptul că, pe lângă temele prestabilite, considerate de specialiști ca fiind de interes pentru elevi, se vor aborda și temele solicitate de aceștia, pentru fiecare în parte, Asociația identificând persoane cu expertiză în domeniu, întrucât apreciem că informarea aduce:

„plus valoare pentru copiii noștri”.

Giulia Crisan (mămica lui Radu)

Coordonatoarea Proiectului de Formare pentru Adolescenți ale unor Deprinderi Sănătoase 

 

Comments Off on Plus valoare pentru copiii noștri