Educație

#yeslavot cu şi pentru viitorul lumii

Ne aflăm cu o zi înainte de alegeri, dar, mai important este faptul că ne aflăm într-un context în care putem contribui la procesul de socializare politică a copiilor noştri. Cum!? Exercitându-ne acest drept în prezenţa lor!

De-a lungul timpului, socializarea a fost definită în multe feluri. În Franţa, Durkheim reușește să introducă o primă definiție a socializării prin intermediul cărții sale Educație și sociologie. Conform sociologului francez, socializarea poate fi definită ca o educare metodică a noii generații de către genereația precedentă. În consecinţă, prin intermediul procesului de socializare, putem impune copiilor anumite valori sau norme general acceptate. Având în vedere această definiție, putem spune despre socializare că reprezintă un proces de transmitere intergenerațională. Comunicarea este una dintre principalele căi prin care este asigurată transmiterea intergenaraţională. Încă de la vârste fragede, copilul poate afla informaţii despre domenii diverse prin intermediul familiei. Modelul de comportament pe care acesta îl are, va fi transpus ulterior în viaţa de adult. Prin modelul de comportament, putem transmite copilului atât valori sau norme, cât şi atitudini politice care formează baza culturii politice a unei ţări.

Copilul ia contact cu ceea ce numim politic încă din etapa socializării primare, etapă a cărui agent principal este familia. Din acest motiv, părinţii sunt responsabili de a asigura cadrul optim pentru socializarea politică a copilului. La vârsta la care îi este acordat dreptul de vot, copilul reproduce atât comportamentul părinţilor care poate include participarea la vot, cât şi preferinţele politice ale acestora.

Având în vedere că trebuie să avem grijă ca viitorul lumii să fie compus din cetăţeni responsabili, este important ca noi, adulţii din viaţa lor, să conştientizăm puterea exemplului! Faceţi din mersul la vot un ritual în familia voastră şi încurajaţi copilul să fie prezent de fiecare dată când vă exercitaţi acest drept. Într-o lume plină de exemple negative la care copilul are acces, contribuţia voastră sigur va schimba percepţia lui asupra participării politice.

Amalia Grigore

Profesor Științe Socio-Umane

Comments Off on #yeslavot cu şi pentru viitorul lumii